Over Ons !

Onze geschiedenis

De toekomst

Groei !

OneForce is al meer dan 20 jaar actief als ICT onderneming op de Nederlandse detacheringsmarkt en heeft derhalve zijn bestaansrecht bewezen. Nadat we oorspronkelijk zijn gestart met Oracle expertise hebben we rond 2000 de specialisatie uitgebreid met Microsoft specialisten. Inmiddels zijn onze kennisgebieden verder uitgebreid met Unix/Linux, ETL, Powercenter en projectmanagement.

Een enthousiast team, hoog gekwalificeerde, eigen medewerkers zijn nu bij diverse opdrachtgevers ingezet. De geschiedenis heeft geleerd dat onze medewerkers loyaal zijn aan OneForce. Iemand die eenmaal gekozen heeft voor ons bedrijf heeft geen behoefte meer verder te kijken. Voor hen zijn de uitstekende arbeidsvoorwaarden, de open communicatie, de korte lijnen, het personeelsbeleid, de opdrachten en bovenal de gezelligheid de punten waar het om gaat binnen een werkgever-werknemer relatie.

Naar onze opinie zal de vraag naar gekwalificeerde krachten voor tijdelijke opdrachten steeds verder toenemen. Nu we de crisis achter ons gelaten hebben en de flexibilisering in de arbeid steeds belangrijker wordt, is het juiste moment voor uitbreiding van onze detacherings activiteiten aangebroken. Gezien onze solide basis zijn wij ervan overtuigd dat dit we hierin succesvol zullen zijn. Uitbreiding van ons team naar 25 eigen medewerkers is ons streven voor de komende jaren. Hiervoor bieden wij diverse vormen van arbeidsovereenkomsten.

Naast de eigen medewerkers willen we niet alleen zelfstandige ICT specialisten, maar ook collega leveranciers aan ons binden en zo een verantwoorde groei realiseren.

Waar we zijn en waar we naar toe willen !

Onze Missie

Onze Visie

OneForce, de ICT sub-intermediair die ertoe doet !

OneForce staat voor detachering & recruitment op de ICT markt.

Wij brengen de kunde van specialisten en de behoefte van opdrachtgevers op een juiste manier bij elkaar. We bewegen ons daarbij vooral tussen de ICT specialist en de grote intermediairs. Met ICT specialisten bedoelen wij potentiële nieuwe medewerkers, zelfstandigen en leveranciers die via ons persoonlijke portaal MijnOneForce op zoek gaan naar een vacature of opdracht voor hen zelf of voor hun medewerkers. OneForce hecht veel waarde aan heldere, transparante afspraken, waarbij de persoonlijke touch volgens ons erg belangrijk is. Zowel met potentiële medewerkerszelfstandig ICT specialisten en leveranciers als ook met opdrachtgevers.

Flexibilisering van arbeid en inzetbaarheid neemt steeds verder toe. Een baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Dit resulteert in een toenemende vraag voor tijdelijke opdrachten en zorgt ervoor dat steeds meer specialisten de overstap naar zelfstandigheid moeten of willen nemen.

Tegelijkertijd schermen opdrachtgevers hun inhuurkanalen af middels grote intermediairs. Wij denken dat dit het voor zelfstandig ICT specialisten en leveranciers niet makkelijker maakt. Wij monitoren constant de openstaande aanvragen bij deze intermediairs en kunnen direct inspringen indien één van de bij ons bekende specialisten op de aanvraag past. Uiteraard kunnen specialisten of hun werkgever ook zelf actief via ons persoonlijke portaal MijnOneForce actief op zoek gaan naar openstaande opdrachten.

Voor de opdrachtgevers kunnen we hiermee de wachttijd verkorten. Zelfstandig ICT Specialisten en leveranciers nemen we een vervelende bezigheid uit handen, het monitoren van de markt. 

Met onze werkwijze verwachten wij de komende jaren uit te groeien tot de ICT sub-intermediair die ertoe doet!

Volg ons op de sociale media !

Copyright © 1997-2020, OneForce B.V.